Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

1947-ben a windbergi premontrei apátság (Bajor Erdő) szerette volna újraalapítani Szt. Norbert történelmi apátságát Rot an der Rotban.
A pénzügyi alapok megteremtése céljából itt először egy gyermekotthont hoztak létre, a gyerekek gondozására pedig szerzetesnőket kerestek. A háború utáni években azonban egyetlen közösség sem tudott Rot an der Rotba nővéreket küldeni, ezért egy premontrei nővérközösség létrehozására törekedtek. Az első két nôvér 1950. május 1-én öltözött be. 1959-ben a közösség tíz nővérbôl állt.
Az '50-es évek végén azonban a premontreiek Duisburg- Hambornba költöztek át, ami azt jelentette, hogy a nővérek teljesen magukra maradtak. Ekkor érkezett meg az alsó-ausztriai Geras apátjának a meghívása, így a nővérek ide költöztek.
Miután a korábbi kolostorépületet a stuttgart-rottenburgi egyházmegye megvásárolta és ifjúsági centrummá alakíttatta át, a nővérek is visszatértek Rot an der Rotba. Kezdetben még az ifjúsági centrumban laktak, önálló kolostoruk csak 1991- ben készült el.
Az új kolostorba való átköltözéssel elmélyült a szerzetesnők és az egyházközség között a kapcsolat. Az emberek rendszeresen jártak a nővérek kápolnájába közös vagy egyéni imádságra. Ugyanez vonatkozott a vendégekre is: a szerzetesnőkkel együtt imádkoztak és velük is étkeztek.

Közösségünk egyházmegyei joghatóság alá tartozik. Közösségünk jövőjéről 2006-ban döntést kellett hoznunk. Már hosszú évekkel ezelőtt megegyeztünk abban, hogyha a helyzet nem változik, akkor a reute-i ferences nővérekhez költözünk. Reute körülbelül 30 kilométernyi távolságra fekszik Rot an der Rot-tól, s a nővérek szabadon dönthették el, hogy jönnek-e vagy maradnak.
Az első nővérek 2006-ban költöztek át Reute-ba, a többiek fél év múlva követték őket. Ez nem volt számukra egyszerű lépés. Úgy tekintettük, mintha a Kivonulás könyvének lapjai keltek volna életre: egy ismeretlen országba mentünk, az Ígéret Földjére, anélkül, hogy tudtuk volna, mi történik ott velünk, bár az hívott el bennünket, "Aki Van" (JAHVEH). Renate és Ursula nővér 2007-ben kezdte meg új életét Aulendorfban. Ez a falu meglehetősen közel van Reute-hez, így napi kapcsolatban maradhattunk oda költözött nővéreinkkel, akik közül kettő még a 2007-es és 2009-es esztendő folyamán eltávozott közülünk. Renate nővér hittant tanít és az aulendorfi egyházközségben szolgál, mialatt Ursula nővér a háztartást vezeti.
Lépéseinket Istenbe vetett hittel és bizalommal tettük meg. Ő az, aki ismeri szükségleteinket és velünk van utunkon. Így Rot and der Rot feladásával új fejezet kezdődött meg életünkben.


Vonulás a templomba

Búcsú Rott-tól

Oldal elejére