Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

A 12. században számos premontrei nővérközösség létezett Franciaországban. A kettős kolostorok 1140-ig álltak fenn, amikor is a generális káptalan döntése értelmében felszámolták ôket, és a nővérek kolostorait a férfirend apátságaitól távolabbra helyezték. Észak-Franciaországban, Lotharingiában és Floreffiában tehát a nővérek kolostorai leváltak férfirendről, ám mivel ez vagyonuk teljes elvesztésével járt, gyakorlatilag elnéptelenedtek. A 14. századból mindösszesen két női közösségről van tudomásunk, az egyik Bonlieu, a másik pedig Mirabeau (2). Bonlieu a 15. században elnéptelenedett, a Mirabeau-i konventet pedig La Rochelle-be helyezték át, ahol egészen a 16. századig állt fenn.
Bonlieu premontrei női közössége 1871-ben éledt újjá. A kolostor alapítója Marie de la Croix anya volt, aki 1869-ben lett premontrei kanonissza. Az alapítás azonban nem ment minden nehézség nélkül, sok áldozatot is követelt. 1905-ben, amikor a laikus állam betiltotta a szerzetesrendeket, 25 nővérnek kellett elhagynia Bonlieu- t. A belgiumi Grimbergen apátságának közelében találtak menedéket, az atyák segítségével vásárolhattak meg s tehettek lakhatóvá egy kastélyépületet. 1933-ig nem is térhettek vissza Bonlieu-be. Ebben az időben a közösség 22 tagot számlált. Franciaországba való visszatérésük után a nővérek újból a valence-i megyéspüspök joghatósága alá kerültek, lelki gondozásukat pedig a frigolet-i premontrei apát látta el. A Közösség 2008-ig létezett. 2007-ben és 2008-ban meghalt két nővér, s az utolsó szerzetesnő, Marie Beatrice nővér a Bourg-St. Andeol-i Szűz Mária Közösségbe vonult vissza. Így szomorúan kell közölnünk, hogy a bonlieu-i konvent bezárta kapuit.

Oldal elejére