Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

A Názáreti Jézus, az Emberfia, saját életében egyedülálló módon valósítja meg az emberi teremtmény istenképiségét és egyben alapítója keresztény hitünknek. Ahogy tanítványai követték, úgy követjük mi is Őt. Az Apostolok Cselekedetének szavai, amelyeket Szent Ágoston is beemelt Regulájába, mindent elmond nekünk, ami egy közösségről elmondható: megosztani az ész, a szív és kéz ajándékait a közösség tagjaiként, alakítani a közösséget egymás elfogadása által nap nap után, mint nővér és testvér, tiszteletadással és szeretettel egymás iránt.

Amikor az essenburgh-i perjelség ingatlanán megtelepedtünk, úgy terveztük, hogy ott maradunk. A stabilitas loci fogadalma azonban ennél sokkal többet jelent. Elsősorban az Örökkévalóhoz szeretnénk eljutni, Akiben másokra és valódi önmagunkra találunk rá. Istenben gyökerezünk, otthont csak Ő adhat a számunkra. Egy egyszerű telken építkezve lehetőségünk nyílik arra, hogy másoknak is helyet kínáljunk. Módot nyújtunk nekik arra, hogy egy kis időre maguk mögött hagyják a mindennapok nehézségeit és az igazán lényegesre figyeljenek. Közösségünk minden tagja részmunkaidőben dolgozik a házon kívül is, mivel fontosnak tartjuk a minket körülvevő világgal való kapcsolattartást. Ez szükséglet is másfelől, hiszen ezért jövedelmet kapunk. Ahogy mi magunk különbözünk egymástól, munkáink is eltérőek. Mivel fontosnak tartjuk hitünk megosztását, ezért elsősorban vallási tárgyú programokat kínálunk a hozzánk betérőknek házunkban, eseti jelleggel plébániákon. Rendtestvéreinkkel és egy kis önkéntes csapattal tarjuk fent házunkat és birtokunkat

Hitünk megköveteli a gondoskodást. Naponta háromszor gyűlünk össze rendtársainkkal a kápolnában imára és szentmisére. Minden nap három alkalommal van magánima és elmélkedés. Adventben és Nagyböjtben külön heti elmélkedéseket is tartunk. Erre rendtársainkat is szeretettel várjuk. Egy évben hatszor megállunk, hogy visszatekintsünk addig elvégzett munkákra perjelségünk tagjaival. Ezek közül két alkalommal bűnbánati liturgiát is tartunk. Kültagjaink nem élnek velünk, de ugyanezt a lelkiséget követik.

A mariengaard-i premontrei közösség olyan női közösségként került megalapításra, melynek tagjai vagyonima- és életközösségben kívánnak élni. Szent Ágoston Regulája szerint élünk, vagyis egy szívvel és egy lélekkel Istenre, Szt. Ágostonra és Szt. Norbert alapító atyánkra figyelve. Az Apostolok Cselekedeteinek ez a mondata a legértékesebb számunkra, mert megtanítja nekünk az összes férfi és nő közötti egyenlőséget a kölcsönös szeretetben.

Közösségünk 1992. június 6-án került megalapításra. Feladatunknak tarjuk, hogy Szt. Norbert szellemében válaszoljunk a változó világ napi kihívásaira engedelmesség és lelki életünk gyümölcsei által. Ez képezi nővér- és testvérközösségünk lényegét. Részmunkaidős foglalkozásaink lehetővé teszik a társadalomban való jelenlétünket. Fontosnak tartjuk a vendégszeretet, a közösség szolgálatát (beleértve a helyi egyházközséget is) a megosztott hit, nevelés és lelki vezetés által. Nem szigeten élünk. Társadalmunk folyamatosan individualizálódik és ezzel állandóan kérdőre von bennünket karizmánk felől; miként adjuk meg a „közösség” szó jelentését a világban és Egyházunkban.

Minden 4. vagy 5. héten rekollekciós délutánt tartunk egy ferences atya vezetésével. Ezeken az alkalmakon együtt olvasunk egy lelki témájú könyvet és utána közösen dolgozzuk azt fel. Janny lelki vezetéssel foglalkozik, pasztorális munkatársakat készít fel az egyházmegye szolgálatára. Willemien a plébánia titkárnője. Liesbeth a harderwijki plébánia kántora és a berne-i premontrei apátság liturgikus munkacsoportjában dolgozik. Mieke általános iskolai tanítónő.

 

Oldal elejére