| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

Az irgalmas és Háromegy Isten vonzásában, mint megkereszteltek
meghívottak vagyunk a szegény és feltámadt Krisztus követésére
a radikális apostoli életben, az evangéliumi tanácsok, Szt. Ágoston
Regulája és Premontrei Rendünk alapítójának, Szt. Norbertnek
karizmája szerint. Életmódunkat jellemzi:

  • Isten egész életen át való keresése a testvéri közösségben
  • állandó megtérés, mely által magunkat fogadalmunk
    egyházának ajándékozzuk, a magát kiüresítő
    Krisztussal közösségben
  • Mária utánzása az Isten Igéjéről való elmélkedésben
  • szüntelen imádság és az oltár szolgálata

A kórusimától és az oltártól indulunk, hogy szolgáljuk az emberiséget a szegénység, a vendégszeretet, a kiengesztelődés és béke szellemében az Egyház és a világ javára. Különösen oda szól
a küldetésünk, ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, és azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust. Imádkozunk, hogy a Szentlélek, aki elindította bennünk a jó művet, Ő maga vigye végbe
azt Jézus Krisztus napjáig.

(Nagykáptalan, Freising, 2006)

Oldal elejére