| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

Premontrei szabályozott kanonokok vagyunk, akiket premontreiek, norbertinusok vagy éppen fehér kanonokok néven is ismernek (főleg a Brit szigeteken). Római katolikus papok, testvérek és nővérek csoportja vagyunk. Rendünket Szent Norbert alapította a XII. század elején, a középkor nagy vallási megújulásának hajnalán.

Rendünk történetileg egyike annak az öt eredeti szerzetesrendnek amelyek oly sokat tettek a nyugati kultúráért. Norbert békeszerző, megújító és civilizatorikus befolyása mely lelki buzgósággal párosult, mintegy 400 ház megalapítását eredményezte keresztül-kasul a középkori világban a keleti Palesztinától a nyugati Norvégiáig (néhányan azt mondják, egészen Vindlandig), az északi Lettországtól Szicíliáig lent délen. Minden egyes alapítás a nyugati kultúra alapvető jellegzetességeit, honosította meg mint például béke, keresztény erények és a tanulás. Mindezek szerves folyománya a késő középkori művelődés, a reneszánsz és végül a modern értelemben vett nyugati civilizáció.

Perjelségeinkben és apátságainkban Szent Ágoston regulája szerint közösségi életet élünk és különböző apostoli tevékenységeket folytatunk.

Körülbelül ezren vagyunk rendtagok. Közülünk 800-an vannak papok, testvérek, diakónusok és novíciusok, míg a nővérek körülbelül 200-as vannak. Jelenleg a következő országokban vagyunk jelen: Franciaország, Belgium, Hollandia, Nagy- Britannia, Írország, Dánia, Németország, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákai, Lengyelország, Románia, U.S.A, Kanada, Dél-Afrika, Kongói Demokratikus Köztársaság (korábban Zaire), Brazília, Chile, Peru, India és Ausztrália.

Forrás:
Saint Norbert Abbey
1016 N. Broadway              
De Pere, Wisconsin  54115
USA
Kérjük tekintse meg honlapunkat!


Saint Norbert College Panoráma, De Pere, Wisconsin, USA

Oldal elejére