Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

Maria Loretto Sion Hegyén

Svájcban már 1126-ban megtelepedtek a premontrei nővérek. A 13. század első felében a férfimonostorokkal együtt 15 kolostor volt, amelyek kivétel nélkül áldozatul estek hitújításnak. Berg Sion örökimádó kolostorát St. Gallenben 1776-ban alapította Joseph Helg. A kolostor a Dél-Németországból Uetliburgon és Gomiswaldon keresztül Einsiedelnbe vezető zarándokút mentén feküdt; s ezáltal mindig is nyitott volt a zarándokok fogadására. Helg atya hívására az első nővérek a baden-württembergi Schussenried premontrei kolostorából érkeztek, s egy rövid noviciátus után tették le fogadalmaikat. Ennek ellenére a közösség püspöki joghatóság alá került, a Rend jogai csak a lelki irányítás területére terjedtek ki. A Közösség azonban a churi, majd később a sankt-galleni püspöknek köszönhette, hogy átvészelték a francia forradalom viharos éveit.

A kolostor nővérei alapításától kezdve szoros imakapcsolatot alakítottak ki a körülöttük élő emberekkel. Ők ezt háromszoros köteléknek hívták: közel vannak az emberekhez imádságukban, megosztják velük mindennapjaikat, valamint imájuk kíséri a holtakat és a haldoklókat.

A közösséget az 1897-es generális káptalan ismerte el és a teplai apát felügyelete alá helyezte. Ma a nővérek a st. galleni püspök joghatósága alá tartoznak. Sok munkájuk ellenére a nővérek örökimádók, a nap 24 órájában folyik a szentségimádás, s természetesen elimádkozzák a teljes officiumot is.

Oldal elejére