Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

PREMONTREI NŐVÉREK KONGREGÁCIÓJA, SVATY KOPECEK

A premontrei nővérek kongregációjának élete, melyet 1902- ben alapított Adalbert Freyka strahovi kanonok, napjainkban, a kommunizmus 1989-es bukása után két provinciában virágzik: a Cseh-Morva Rendtartományban, melynek anyaháza az Olomouchoz közeli Svaty Kopeceken található, és a Szlovák Rendtartományban, amelynek anyaháza Vrbovében van. A Kongregáció központi kormányzatának székhelye a szlovákiai Nagyszombatban található.

2006 novemberében a Kongregáció általános káptalanján került sor az új vezetőség felállítására. Az általános elöljáró posztját jelenleg M. Hermana Lalikova tölti be, akit öt tanácstag segít munkájában. Még ugyanebben az évben mindkét rendtartomány saját rendi gyűlést tartott. A Kongregációnak új segítője is van Norbert Vehovsky strahovi premontrei kanonok személyében, aki a rendi vezetésnek teljes jogú tanácsadója is egyben. Fr. Vehovsky részt vesz az általános káptalanokon is.
A Kongregáció vezetősége az alábbi négy bizottság munkájáért felelôs.

  • A Rend és Kongregáció Lelkiségi Bizottsága
  • A Rend és a Kongregáció Történeti Bizottsága
  • A Rend és a Kongregáció Liturgikus Bizottsága
  • A Rend és a Kongregáció Szentírási Bizottsága

A rendi gyűlés úgyszintén elfogadta az ún. Ratio Institutionist, a Kongregáció hivatásgondozó programját. A havi rendszerességgel tartott, lelkiségi megújulással kapcsolatos találkozók során mindkét provincia nővérei megismerkedhettek ezzel a dokumentummal.Hasonlót tervezünk a vezetőséget alkotó nővérek számára is, évente kétszer, előre elkészített program alapján.

Az általános káptalan egy nővére felelős a hivatásgondozásért, és mindkét provinciában külön csoportot hoztunk létre ebből a célból.

Jövőnk szempontjából tudatában vagyunk a világiakkal való együttműködés fontosságának; mindkét rendtartomány gyűlése tartott külön konferenciát laikusok és nővérek együttműködéséről. A fiatalokkal és a világiakkal tervezett jövőbeni együttműködés céljából mindkét provincia megtette az előkészületeket lelkigyakorlatos házak építésére. Úgy látjuk, egyre több ember kívánkozik visszavonulni egy-egy szerzetesi közösségbe, néhány napos lelkigyakorlat céljából.

A Kongregáció vezető testülete előkészítette a Konstitúciók egy új kiadását is. Mindkét provincia közösségeiben egyformán fontos a közös élet, a liturgikus imádság és a szentségimádás.

Apostoli szolgálatunk a hitoktatásban valósul meg; jelen vagyunk az általános iskoláktól egészen az egyetemekig. Ugyanígy részt veszünk a szeretetszolgálatban is, emellett püspöki rezidenciákon és szemináriumokban szolgálunk. A Szlovák provincia nővérei 2007 szeptemberében az oroszországi Volgográdban kezdték meg missziós munkájukat. Rendtartományaink különböző házaiban jelenleg 119 nővér él, átlagéletkoruk 57 év.

S végül hadd fűzzük ide a Generális Káptalan üzenetét:

"Ebben a világban, amely a gyönyör kultúrájának rabja, megszentelt életünket mi a szív radikális megtérésében akarjuk élni. Az öröm, amelyet a Mi Urunkban találunk meg, képessé tesz bennünket arra, hogy megfeleljünk az idők kihívásainak és megmutathassuk Megváltónknak, Jézus Krisztusnak gyengédségét és emberszeretetét."


Előljárók konferenciája

Ullmann Ágoston O.Praem. látogatása

 

 

 

Oldal elejére