Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

A PREMONTREI NŐVÉREK SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSRÓL nevezett perjelsége az egyetlen premontrei női közösség Belgiumban. 1858-ben alapították Neerpeltben az oosterhouti nővérek, Limburg tartományban, a liége-i püspökség területén. Innét helyezték át a házat az antwerpeni egyházmegyéhez tartozó Veerlebe 1955-ben.

A neerpelti alapítás előzménye Franciscus Lommelaers helyi plébános (1820-1859 között) azon kívánsága volt, hogy plébániája területén leányiskolát hozzon létre.

Szerzetestanárokat keresve talált rá a hollandiai Oosterhout premontrei női közösségére. A nővérek maguk is tanítottak, hiszen a szemlélődő közösségeket betiltó napóleoni törvények értelmében csak így biztosíthatták túlélésüket. Lommelaers plébános lánytestvére is ide lépett be 1811-ben, és 1855-ben priorisszaként halt meg. 1856-ban Theodor Brouwers neerpelti lakos öröksége (egy nagy ház kerttel és a hozzá tartozó gazdasági épületekkel) lehetővé tette a plébános terveinek megvalósulását. Mindezt a Renddel, majd az egyházi és világi hatóságokkal folytatott további tárgyalások követték.

Az intézmény hivatalosan 1858. szeptember 28-án nyitotta meg kapuit. Oosterhoutból nyolc nővér érkezett, akiket 1859- 1860 folyamán még hatan követtek. A ház elöljárója Evermoda Brouwers nővér lett. Lommelaers atya 1865. szeptember 3-án bekövetkezett halála után a nővérek lelki gondozását Tongerlo és Berne premontrei apátságai vették át. Az iskola 1859 végén nyitotta meg kapuit. A nővérek 28 évig tanítottak itt, 1887-ben a liégei Szent Kereszt nővérek vették át tőlük ezt a feladatot. A premontrei nővérek ettől kezdve újra a kontemplatív élet felé fordultak.

Konventjük 1920-ban vált függetlenné, statútumaikat a Szentszék 1945-ben hagyta jóvá. 1948-ban a nővérek a Liége-i egyházmegye jurisdikciója alól átkerültek a Rend joghatósága alá. A kolostorban rohamosan nőtt a hivatások száma. A konvent mellé egy hatalmas templomot is építettek. A közösség jobb ellátása érdekében zöldségest és gyümölcsöst létesítettek. 1874-ben egy ostyasütő műhelyt is tető alá hoztak. A nővérek ezenkívül liturgikus ruhák készítését és hímzését is elvállalták.

1949 és 1952 között újrakezdődtek a tárgyalások a városi tanáccsal. Ennek eredményeként a nővérek 1952. március 15- én az itteni javaikért kapott kárpótlásból megvették a Zerezo de Tejada család birtokát Veerleben. A kastély mellé épült új kolostorépületbe a nővérek 1955. június 26-án költöztek be. Verlinden perjel irányítása alatt folyamatosan tovább működött az ostyasütő és a farm. 1959-ben egy könyvkötő műhely is társult hozzájuk. A nővérek nagyon sok plébániát láttak el liturgikus ruhákkal. Az Egyház és a világ fejlődése, a II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) és az azt követő generális káptalan (1968-1970) változások sorát indította el életükben. Megváltozott a liturgia, a klauzúra szabályai enyhültek.

A perjelnő és a nővérek találkozókon vehettek részt. Tanulhattak, és időközönként meglátogathatták családtagjaikat is. A kolostoron belül vendégek és csoportok fogadására alkalmas helyiségeket alakítottak ki. 1969 és 1973 között a franciaországi Bonlieu kolostora sok támogatást nyújtott nekik. A hivatások száma azonban elapadt, s a nővérek számának csökkenése 1988 óta foglalkoztatja a rendi tanácsot. Ide tartozik elsősorban az idős nővérekről való gondoskodás és az ingatlanok helyzetének rendezése.

A közösség újabb konstitúcióit 2002. január 22-én hagyta jóvá a Szentszék Szerzetesi Kongregációja. A nővérek naponta ünneplik az Eucharisztiát a hívekkel együtt kápolnájukban. Az imaórákat is itt végzik, megfelelő időt biztosítva a személyes imádságra. A rendház más részei nyitottak a rendtagok számára is.

A nővérek családtagjai és egyéb látogatók szintén szívesen fogadott vendégek a beszélgetőszobákban lelki beszélgetés és támogatás céljából. A kolostor parkja ugyanígy nyitva áll előttük. A nővérek alapításuk 150. évfordulóját ünnepelték 2008-ban.


A kolostor a kertből

A kolostor az utcáról

Oldal elejére