Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

A szlovák provincia anyaháza Vrbovéban található, kolostorunk XI. Piusz pápa nevét viseli. Provinciánkat Pavel Jantausch püspök alapította 1939-ben, aki Vrbovéban született. Szülőhelyén készített elő egy új kolostort a nővérek számára, majd egy új iskolaépületet is tető alá hozott. A püspök, mint alapítónk és jótevőnk, házunk kápolnájában van eltemetve.
A vrbovei nővérek iskolákban tanítottak, volt egy óvodájuk, és a II. világháború után egy árvaházat is vezettek. Nővéreink abban az időben sok helyen dolgoztak Szlovákiában. Néhány nővér ápolónőként helyezkedett el, mások szemináriumban dolgoztak, és sokan tanítottak hittant iskolákban. Volt egy konviktusunk is tanulók számára. Abban az időben sok hivatás volt. 1950-ben a kommunisták elvették iskolaépületünket, nővéreinket pedig összeszedték a kórházakból, iskolákból és más nyilvános helyekről. Néhányuknak Csehországba kellett menniük, és ott dolgoztak a földeken és gyárakban. Az összes novíciánk (30 fő) visszatérni volt kénytelen családjához. A kommunista évek alatt új, fiatal nővérek kapcsolódtak provinciánkhoz titokban. A nővérek habitus nélkül helyezkedtek el szakképesítésüknek megfelelő munkakörben. Senki sem tudta, hogy ők szerzetesek. A rendbe való felvétel és a rendi találkozók mindig titokban zajlottak.
A kommunizmus bukása után néhány épületet visszakaptak a nővérek. Ebbe a sorba tartozott a vrbovei iskola is. A leromlott állagú épület helyreállítása hosszú időbe került. Most ez a noviciátus, a tartományi elöljáró és a rendi tanács helye.


Konyha

Kert

Jelenleg 60 nővér él Vrbovéban, közülük 35 már nyugdíjas. A provincia visszakapta egykori nagyszombati házát is. Nővéreink jelenleg hét közösségben élnek és dolgoznak; többek között a pozsonyi szemináriumban, a nyitrai püspökségen és még néhány plébánián.
Életmódunk eltérő az általunk végzett munka következtében, ám minden közösségben különleges figyelmet fordítunk a szentségimádásra, a közös énekes liturgiára, a Szentírás olvasására és a közösségi életre. Vrbovei anyaházunkban, ahol nyugdíjas nővéreink is élnek, több időt fordítunk a szentségimádásra, a közös énekes liturgiára, és a közös munkára a házban és a kertben egyaránt. Ez a ház sokkal zártabb, ám így is sok kapcsolatunk van az emberekkel. Provinciánk nővérei hittant tanítanak általános és középiskolákban, és egyetemen is. Néhány nővérünk az emberek szükségleteit meglátva szociális munkát végez. Ennek keretében segítjük a legszegényebbeket, beleértve a házimunkát és az életvezetési tanácsokat is. Nővéreink otthonaikban áldoztatják az idős és beteg embereket. Provinciánk 2006 júniusában tartott tartományi káptalant, amely utat nyitott egy új missziónknak. 2007 szeptemberében három nővérünk az oroszországi Volgográdba ment egy szlovák verbita atya segítőjeként. Itt hittant tanítanak, hajléktalanok között végeznek szociális munkát és gondoskodnak Volgográd egyetlen katolikus templomáról is. Missziós munkájuk eddig eredményesnek bizonyult, bár az oroszországi vízum beszerzése nem kis nehézségekbe került. Reméljük, nővéreink munkájukat a jövőben is folytatni tudják.

Közösségünk fontosnak tarja az állandó képzést, ezért rendszeresen szervezünk találkozókat nővéreink részére, amelyeken megbeszéljük a Közösség számára lényeges kérdéseket. Rendtartományunkban minden évet egy meghatározott témának szentelünk. Készítettünk egy kis könyvet is a különböző témákról, amelyeket a nővérek kis csoportokban vitatnak meg. A csoportok minden évben megosztják egymással beszélgetéseik eredményét. Így például megtartottuk már az Konstitúciók Évét, a Közös Élet Évét, az Eucharisztia Évét, a Liturgia Évét és a Megtérés Évét. Közös találkozásaink valóban sokat segítettek nekünk.
Néhány fiatal nővérünk katolikus egyetemeken végzi tanulmányait. Néhány nővérünk gyakorlati képzésben részesül, mások pedig angolul és franciául tanulnak.
Vrbovében folyamatban van a Szent Norbert Lelkiségi Központ létrehozása, ahol fiatalokkal, laikusokkal és a Szentírással szeretnénk foglalkozni a jövőben. Néhány éve fiatal lányoknak tartottunk hivatásgondozó nyári lelkigyakorlatos tábort. Most is van néhány ilyen fiatal kedves vendégünk, beleértve fiatal párokat és családokat is. A premontrei atyák sokat segítenek nekünk ebben a munkában. Bibliaórákon a vrbovei emberek is rendszeresen találkoznak közösségünkkel.
Segítôink száma szépen növekszik, jelenleg kétszázan vannak. Egy rendi tanácstag felel a közöttük végzett munkáért, s őt ebben egy kisebb csoport segíti. A segítők minden hónapban egyszer találkoznak és lelkigyakorlatot tartanak.Oldal elejére