Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

Zsámbék

EUCHARISTIA, POENITENTIA, IMMACULATA, ECCLESIA Ezek a fogalmak alkotják a karizmánk lényegét, mely egyházi és missziós: az Egyház és a világ szolgálata imával és apostolkodással.

Már a középkorban is éltek premontrei nővérek Magyarországon (Somlóvásárhely, Szeged, Brassó). A 16. sz.- ban, a török uralom idején a Rend női ága kihalt. A Premontrei Női Kanonokrendet 1927-ben alapították újra a zwierzynieci (Krakkó) kolostor és Dr. Ráday Sebestyén gödöllői premontrei kanonok segítségével Külsővaton. Három nővérrel kezdték meg a kolostori életet; 1950-re a közösség már 70 főt számolt és 11 házban tevékenykedtek egész Magyarországon. Nővéreink népiskolákban tanítottak, óvodát vezettek, ill. kántori szolgálatot láttak el a plébániákon. A szerzetesrendeket 1950-ben feloszlatták Magyarországon. Csak a politikai változások után, 1950-től vált lehetővé újra a közösségi élet. Az elnyomás közel 40 évét mintegy 35 nővér élte túl. Ma 20 nővérünk van, s 3 házban élünk. A Rend anyaháza Zsámbékon van. A bakonygyepesi házunkban 3 nővér, a külsővati házban egy nővérünk él, akinek 2 civil harmadrendi testvér segít a feladatok ellátásában.

Karizmánk Szent Norbert szegényekkel való törődésében gyökerezik. Éljük az életünket Isten és emberek iránti szeretetben, az Oltáriszentség, a bűnbánat, a Szűzanya tiszteletének, s az Egyház szolgálatának szem előtt tartásával, Szent Ágoston regulájának szellemében.

Ugyanazt az officiumot végezzük, mint amit a premontrei atyák: imádkozzuk a kis és a nagy horákat. A laudes előtt fél órát a kápolnában meditálunk. Hetente egyszer csütörtökön egy órát adorálunk. A vacsora után egy órát imádkozunk a különböző szándékokra: a Rend férfi ágáért, veszélyben levő magzatokért, csecsemőkért, terhes anyákért, betegekért, keresztény családokért, jótevőkért, rendi utánpótlásért, szükségben levő emberekért. Fél év jelöltség, 2 év noviciátus, egyszerű fogadalom 3x 1 évre, majd 1x három évre, végül az örök fogadalom

A Premontrei Női Kanonokrend csak a rendszerváltás idején, 1989-ben telepedett le Zsámbékon. A liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és 3 szociális indíttatású intézményünk fenntartása a feladatunk. E három intézményünk: 1. Szent Norbert Karitatív Alapítvány, a 2. Premontrei Napköziotthon és a 3. Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola. Az első kettôt 1993-ban alapítottuk, hogy a faluban élő szegény családok mindennapos gondjait enyhítsük. Az Alapítvány sokáig a szociális gondoskodás anyagi feltételeinek megteremtését szolgálta, de ma már az iskolával együttműködve fiatal munkanélküliek képzésével és foglalkoztatásával is törődik. A Premontrei Napköziotthon Zsámbék 6-16 éves tanulóinak (felekezeti hovatartozás nélkül) ingyenes napközbeni ellátását végzi. 1993-ban 27, ma már 75 tanuló (40% cigány, 30% enyhe értelmi fogyatékos) részére biztosít napi 3-szori ingyenes étkezést, s mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy a gyermek egy mai átlagos család életszínvonalán éljen (cipő, ruha, iskolaszerek, szemüveg, stb.), miközben az élet igazi értékeire próbáljuk nevelni őket. Miután láttuk, hogy ezeknek a gyermekeknek az általános iskola elvégzése után nincs biztosítva a továbbtanulása, megalapítottuk 1996-ban a Zsámbéki Premontrei Szakiskolát, ami ma már szakközépiskola is. (kezdetben 27, ma 400 tanulóval működik 40% roma fiatal)

Azok számára született az iskola, akiknek családja nehéz anyagi helyzetben van, s ezért nem tudják gyermeküket pesti vagy más távoli középiskolába járatni. Azt akarjuk, hogy emiatt senki ne legyen kénytelen lemondani a továbbtanulásról. Szeretnénk, ha Zsámbékon és a környező falvakban nem lenne kallódó gyermek és fiatal. Bár tanulóinktól nem várjuk el a keresztény vallásgyakorlást, mégis kötelező a hittan, hogy legalább megismerjék, hogy gondolkodik a keresztény ember a világról, s miért él Isten parancsai szerint. Tanulóink teljesítménye származásuk, családi hátterük miatt nagyon különböző, ezért differenciált követelményeket határoztunk meg nekik. A legtehetségesebbek szakmai érettségit is szerezhetnek. A leggyengébbek viszont speciális képzési formában tanulnak, ahol az önmagukhoz mért fejlődést értékeljük és megbecsüljük. 2006-ban átvállaltuk Zsámbék szociális feladatellátását. A Boldog Gertrúd Alapszolgáltató Központunk keretében szociális étkeztetést, idősellátást, háziápolást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot végzünk.


Úrnapi körmenet

Iskolaszentelés, 2003

Web: premontreinoverek.hu      Photo Gallery

 

Oldal elejére