Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

NEMECKO - AULENDORF

V roku 1947 kláštor svätého Norberta vo Windbergu (Bavorský les) chcel obnoviť historické opátstvo Sv. Norberta v Rot an der Rot. Ako materiálny základ založili Dom pre deti, a snažili sa získať sestry, ktoré by sa o ne starali. Ale v tom čase, po vojne bolo ťažké nájsť existujúcu komunitu, ktorá by bola schopná poslať sestry do Rot an der Rot. A tak premonštráti založili novú komunitu. Dňa 1.5.1950 boli dve sestry oblečené a začali komunitný život v Rot an der Rot. V roku 1959 sa komunita rozšírila na 10 sestier, ktoré boli zodpovedné za starostlivosť a stravovanie detí, ktoré prišli zo Stuttgartu.
Koncom roku 1959 sestry odišli z rot do duisburg-Hamborn v diecéze Essen, ale sestry boli v značnej miere ponechané na seba. Opátstvo Geras v Niederösterreich požiadalo sestry, aby prišli a spolupracovali s nimi. Sestry prijali túto ponuku a išli do Gerasu.
V roku 1960 diecéza Stuttgart kúpila bývalý kláštor v Rot a používala ho ako centrum pre mládež. Sestry sa vrátili z Rakúska a prevzali prevádzku domu. Bolo veľmi potrebné použiť izby, kde bývali sestry, takže sa presťahovali do domu naproti centru pre mládež. V tom čase komunikácia s ľuďmi zosilnela a ľudia chceli navštevovať oratórium sestier pre súkromné modlitby alebo zapojiť sa do ich modlitieb. Komunita je riadená biskupom a sú činné.

Veľké rozhodnutie bolo urobené spoločenstvom o budúcnosti sestier v Rot an der Rot. Mali veľmi intenzívne diskusie o budúcnosti. Bolo to pred mnohými rokmi, keď sa dohodli, že ak by to situácia vyžadovala, tak by mohli požiadať o miesto v komunite sestier františkánok v Reute (cca. 30 km od Rot), ale sestry sa mohli slobodne rozhodnúť, či sa presťahujú do Reute, alebo nie.
S týmto spoločenstvom mali veľmi úzke spojenie počas mnohých rokov. Františkánske sestry pracovali v Rot vmaterskej škole a v ambulantnej a domácej starostlivostimnoho rokov. Takžemajú s nimi dobré vzťahy.
Počas stretnutia veľmi otvorene hovorili o svojej budúcnosti s generálnou predstavenou sestier františkánok. Boli schopné vyjadriť ich nádeje a priania. bola to naozaj svätá hodina, ktorá bola vedená Duchom Svätým.
Prvá sestra prešla do Reute v roku 2006 a ďalšie o pol roka neskôr. Nebol to jednoduchý krok pre žiadnu z nich. Keď na to pozeráme z pohľadu biblie, že je to 'exodus' do neznámej krajiny, do zasľúbenej zeme, bez toho, aby vedeli, čo sa tam bude diať. Avšak sú tiež volané prísľubom "Ja Som, ktorý Som" (Jahve).
Dve zo sestier, sr. Renate a Ursula začali spoločný život v Aulendorf v roku 2007. Táto obec je veľmi blízko Reute, takže sú v každodennom kontakte so sestrami v Reute. Dve sestry zomreli v roku 2007 a v roku 2008. Sr. Renate vyučuje katechizmus a pomáha vo farnosti v Aulendorf, sr. Ursula vedie domácnosť.
Rozhodli sa pre tieto kroky s vierou a dôverou v Boha, ktorý je s nimi na ich ceste a ktorý pozná ich ciele. Takže po odchode z Rot an der Rot začína nová kapitola života tejto komunity.


Cesta z konventu sestier do opátskeho kláštora

Sestry sa lúčia s Rot an der Rot

Na začiatok