| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

COMMUNIO INTERNATIONALIS SORORUM PREMONSTRATENSIUM - CISP

Sestry zúčastnené na stretnutí v Mariengaard/Essenburgh na sviatok Panny Márie Snežnej v roku 2009 sa rozhodli založiť medzinárodné spoločenstvo.

Vybrali názov Communio Internationalis Sororum Premonstratensium (CISP), ako spoločenstvo srdca a ducha. Spomienka na založenie CISP je na sviatok Panny Márie Snežnej a bolo zverené pod jej ochranu.

Na začiatok