Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

HOLANDSKO - MARIENGAARD

COMMUNIO
Život Ježiša z Nazareta, Syna človeka, jedinečného v stelesnení zmyslu bytia, obrazu Boha, predstavuje základ našej kresťanskej viery. Jeho učeníci ho nasledovali, a to je to, čo chcú robiť aj tieto sestry. Slová zo Skutkov apoštolov, ktoré si vzal svätý Augustín za základ jeho Reguly v skutočnosti vyjadrujú všetko, čo sa dá povedať o komunite: zdieľanie osobných darov rozumu, srdca a rúk, delenie sa ako členovia spoločenstva, budovanie komunity prijímaním sa navzájom deň čo deň ako bratia a sestry, tým, že si navzájom preukazujú úctu a lásku.

STABILITÁS LOCI
Stabilita miesta. Keď sa pustili do stavby domu, rozhodli sa stavať na pozemku tamojšieho priorátu De Essenburgh a chcú tam zostať aj v budúcich rokoch. Avšak "Stabilitás loci" je oveľa viac. Najskôr je potrebné hľadať a nájsť svoj domov, prebývanie s Večným, v našom vnútri a medzi sebou navzájom. V Ňom máme svoje korene, a On si praje darovať nám domov. Budujúc na tomto pevnom základe sú schopné ponúknuť miesto i ostatným, ktoré im umožní na chvíľu zabudnúť na každodenné starosti a znovu získať alebo uchovať si vlastné základy.

ACTIO
Všetky zámerne čiastočne pracujú mimo domu, pretože chcú byť prínosom pre spoločnosť rovnako ako aj mať osobnú skúsenosť. A tiež je tu nevyhnutnosť: Aby mohli žiť tento spôsob života, potrebujú príjmy. Ich práca je rôznorodá, ako aj ony samé. Ich komunita chce prispieť v procese zdieľania viery prostredníctvom nenáročných programov kurzov na rôzne náboženské témy, v zariadeniach, ktoré sú v ich areáli, a tiež občas vo farnostiach. Spoločne so spolubratmi a malým počtom dobrovoľníkov sa im darí udržiavať domy a krásny pozemok.

CONTEMPLATIO
Viera tiež vyžaduje starostlivosť. Zhromažďujú sa trikrát denne so spolubratmi v kaplnke na modlitbe a slávení Eucharistie. Každý deň majú čas na osobnú modlitbu a meditáciu. V čase adventu a Veľkého pôstu majú týždennémeditácie o tom, čo hovorí liturgia tohto obdobia roka. K tomuto sú pozvaní aj spolubratia. Približne šesťkrát ročne majú reflektívne kapituly spolu s bratmi z Priorátu, a k dvom z týchto stretnutí sa pripája kapitula priestupkov. Majú svojho duchovného vodcu, ktorý je mimo tejto komunity a doprevádza ich na duchovnej ceste.

MINULOSŤ - PRÍTOMNOSŤ - BUDÚCNOSŤ
História – premonštrátska komunita v Mariengaard bola založená ako spoločenstvo žien, ktoré chcú žiť rehoľný život, deliac sa s modlitbou, životom a majetkom. Žijú podľa reguly svätého Augustína, ktorá je zhrnutá do: spoločného života v jednote srdca a duše, smerujúc k Bohu, k svätému Augustínovi a zakladateľovi sv. Norbertovi z Gennep. Táto veta prevzatá zo Skutkov apoštolov, je najcennejším zdrojom, podľa ktorého žijú. Učí ich evanjeliovej rovnosti všetkých mužov a žien vo vzájomnej láske. Súčasnosť - Táto komunita bola skutočne založená 6. júna 1992. Stojí na Norbertínskej tradícii, ktorá pre nich znamená: "Ako sme zasiahnuté a pohnuté tým, čo vidíme v spoločnosti, a ako môžeme odpovedať na tieto veci v poslušnosti nášmu duchovnému životu?" To je skutočná podstata a motivácia sestier a bratov. Ich čiastočné pracovné úväzky ich držia včlenené do spoločnosti. Doma považujú za dôležité byť pohostinné, slúžiť komunite (miestna cirkev a priestor, v ktorom žijú) tým, že poskytujú prostriedky pre zdieľanie viery, vzdelania, duchovné vedenie a kurzy. Budúcnosť - Spoločnosť sa svojim pokračujúcim trendomk individualizmu žiada od nich, aby uvažovali o svojej charizme a dali význam slovu "spoločenstvo" v spoločnosti, rovnako ako aj v Cirkvi. Vedenie - Každých 4 alebo 5 týždňov majú popoludnie s duchovným vodcom, františkánskym kňazom. On vedie ich komunitu. Spoločne čítajú knihy o spiritualite a rozoberajú tieto témy. Práca - Janny je duchovný vodca pre mužov a ženy, ktorí sa pripravujú na prácu v diecéze ako pastorační pracovníci. Willemien je sekretárkou prepoštstva. Liesbeth je organistka vo farnosti Harderwijk, a pracuje pre "Pracovný tímpre liturgiu" z opátstva v Berne. Mieke je učiteľka na základnej škole. Spoločne s bratmi, ponúkajú program rôznych kurzov.

 

Na začiatok