| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

VYJADRENIE VÍZIE NÁŠHO POSLANIA

Pod vedením nášho milosrdného a trojjediného Boha
sme ako pokrstení povolaní nasledovať chudobného
a vzkrieseného Krista v radikálnej ceste apoštolského spôsobu života podľa evanjelia,
Reguly sv. Augustína a charizmy sv. Norberta, zakladateľa nášho rádu.

Naša životná cesta má charakter:
celoživotného hľadania Boha v bratskom (sesterskom) spoločenstve,
neustálou konverziou v darovaní seba Cirkvi skrze sľuby
v spoločenstve s obetujúcim sa Kristom,
nasledovaním Márie v rozjímaní Božieho slova,
ustavičnom modlitbou a službou pri oltári.

Chórovou modlitbou a posvätnou službou chceme slúžiť ľudskej rodine
v duchu jednoduchosti, pohostinnosti, zmierenia a pokoja
pre dobro Cirkvi a sveta, zvlášť tam,
kde sa Kristus nachádza uprostred chudobných,
trpiacich a tých, ktorí ho nepoznajú.

Prosíme, aby Boží Duch, ktorý v nás začal dobré dielo,
aj ho dokončil až do dní Ježiša Krista.

(Generálna kapitula 2006, Freising)

Na začiatok