Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

ŠVAJČIARSKO - ST. GALLEN - BERGSION

Ma r i a L o r e t t o n a v r c h u S i o n S t. G a l l e n - B e r g S i o n

Vo Švajčiarsku boli sestry už v roku 1126. V prvej polovici 13. storočia, spolu s mužskými kláštormi bolo 15 kláštorov, ale neprežili reformáciu v 14. storočí. Kláštor Berg Sion v St. Gallen bol založený v roku 1766 Josephom Helgom, s cieľom ustavičnej poklony. Kláštor je na pútnickej ceste z južného Nemecka do Einsiedeln, ktorá prechádza cez Uetliburg a Gomiswald, takže kláštor bol otvorený pre pútnikov. Prvé sestry boli poslané P. Helgom do premonštrátskeho kláštora Schussenried (to bolo v Bádensku-Württemberg). Tam spoznali premonštrátsky život a po krátkom noviciáte zložili sľuby. Hoci boli pod jurisdikciou diecézy, rád udržiaval ich norbertínsku spiritualitu. Vďaka biskupovi z Chur a neskôr zo St.Gallen mohol Rád prežiť búrlivé obdobie francúzskej revolúcie.

Od samého počiatku rádu mal konvent modlitbové spoločenstvo s ľuďmi, ktorí žijú mimo kláštora, volajú to „troj-časové spojenie“, pretože často uzatvárajú do svojich modlitieb počas dňa živých, mŕtvych a zomierajúcich.

Komunita bola uznaná generálnou kapitulou roku 1897 a v tom čase bola zverená pod dohľad opáta z Tepl. Dnes je komunita je pod jurisdikciou biskupa zo st.Gallen. Napriek svojej práci sestry adorujú pred Eucharistiou denne 24 hodín a samozrejme rovnako samodlia ofícium.

Na začiatok