Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

ČESKO -MORAVSKÁ PROVINCIA NORBETINUM - NA SVATOM KOPEČKU

Česko-moravská provincia sa skladá z dvoch komunít - väčšina sestier žije a pracuje na Svatom Kopečku u Olomouca a ďalšia komunita je v Humpolci. Do roku 1950 sestry pracovali vo farnostiach, starali sa o chorých a siroty, a viedli dom pre pútnikov. V roku 1950 boli sestry vysťahované z ich kláštora. Za komunizmu pracovali po celej krajine. Museli prijať akúkoľvek prácu (v továrni, v domovoch dôchodcov, v nemocniciach, atď.).
Po „Nežnej revolúcii“ v roku 1989 bol sestrám vrátený skonfiškovaný a značne zdevastovaný kláštor, kde sa krok za krokom začala obnovovať činnosť sestier.

NOVÝ ZAČIATOK

V júni 2000 nám Pán umožnil presťahovať sa z Radvanova do Norbertina na Svatom Kopečku u Olomouce. Obnovili sme náš spoločný život, eucharistickú adoráciu a starostlivosť o staršie sestry.
Celý komplex sa skladá z troch budov rôznej veľkosti, prepojených chodbou. V januári 2004 sme dali do služby novú kuchyňu a práčovňu pre ľudí žijúcich na Svatom Kopečku a pre našich premonštrátskych spolubratov. V júli 2005 sme začali prevádzku domova dôchodcov, kde sa staráme o seniorov. Dom sa nazýva "Dom sv. Norberta".
Rekonštrukcia nášho materinca bola dokončená v máji 2008. Preto terazmôžeme ponúknuť ubytovanie pre študentov z Univerzity Palackého v dome pre hostí.
Vedľa nášho kláštoramáme krásnu baziliku Navštívenia Panny Márie, kde slúžia štyria spolubratia zo Strahovskej kanónie. Spolupracujeme s nimi rôznymi spôsobmi.NÁŠ SPOlOČNÝ ŽIVOT A APOŠTOLÁT

Naša kaplnka je zasvätená sv. Norbertovi, a je centrom nášho spoločenstva a kláštora. Kladieme dôraz predovšetkým na adoráciu, spoločnú liturgickúmodlitbu, čítanie Svätého Písma, na komunitný život.
Náš materinec je viac uzatvorený, ale máme aj veľa kontaktov s ľuďmi. Komunita nachádza pravidelný oddych v našej záhrade, kde pestujeme zeleninu pre kuchyňu a kvety do kaplnky. Naša meditačná záhrada je veľmi príjemnýmmiestompre sestry i pre hostí nášho kláštora.
Tri sestry pracujú mimo komunity. Sr. Rafaela pomáha na sekretariáte otca arcibiskupa a tiež vedie zbor v bazilike na Svatom Kopečku. Sr. Siarda vyučuje na teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Pomáha mladým ľuďom a venuje im veľa času. Sr. Norberta vedie domácnosť svojmu bratovi, ktorý je diecéznym kňazom vo Velkom Týnci.

KOMUNITA V HUMPOLCI

Naše sestry žili v Humpolci v rokoch 1936 - 1950, kedy bola ich činnosť násilne zastavená komunistickým režimom. od roku 1994 päť našich sestier prevádzkovalo dom sociálnej starostlivosti v našej budove s názvom "dom blahoslavenej bronislavy". Teraz tu pracujú štyri sestry. Komunita sestier je v inej budove, ktorá je spojená chodbou s domom sociálnej starostlivosti. Sestry tiež slúžia vo farnosti.
Tretí rád – prichádzajú k nám ľudia, ktorí chcú žiť s nami spiritualitu sv. Norberta. Pracujú vo svojich farnostiach a stretávajú sa k spoločnej modlitbe. Pravidelne sa s nimi stretávame pri rôznych duchovných a kultúrnych programoch.Web: www.premonstratky.cz

Na začiatok