Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

BELGICKO - VEERLE

Priorát Immaculata je jediným konventom sestier premonštrátskeho rádu v Belgicku. Bol založený v roku 1858 v Neerpelt, sestrami z Oosterhout v provincii Limburg a diecéze Liege a v roku 1955 bol presunutý a zriadený vo Veerle v provincii a diecéze Antverpy.

História: príležitosťou k založeniu v Neerpelt bolo želanie kňaza Franciscusa Lommelaersa, farára v Neerpelt v rokoch 1820 - 1859 mať školu pre dievčatá v jeho farnosti.

Hľadajúc rehoľnice ako učiteľky, farár prišiel ku kláštoru norbertínskych mníšok v Oosterhout v Holandsku. Tieto sestry tiež učili, ako bola Napoleonom stanovená podmienka, aby rehoľné spoločenstvá mohli prežiť. Všetky kontemplatívne kláštory boli zrušené za vlády Napoleona, pretože tieto inštitúcie, boli takpovediac bez úžitku pre spoločnosť. Kňaz Lommelaers pravidelne navštevoval svoju sestru v Oosterhout, ktorá tam vstúpila v roku 1811 a zomrela ako predstavená v roku 1855. V roku 1856 zomrel v Neerpelt pán Theodoor Brouwers. Po svojej smrti zanechal dom s prístavbami a záhradou v centre obce. Farár považoval totomiesto za vhodné pre jeho plány. Po vážnych rokovaniach s Rádom, cirkevnými a civilnými autoritami a farnosťou, farár uskutočnil svoje plány.

Oficiálne zriadenie sa uskutočnilo 28. septembra 1858. Z Oosterhout prišlo do Neerpelt osem sestier a v nasledujúcich rokoch 1859 a 1860 sa pridalo šesť ďalších. Predstavená domu bola s. Evermoda Brouwers. Po smrti kňaza Lommelaers 3. septembra 1865, starostlivosť o sestry bola zverená spolubratom premonštrátom z Berne a Tongerlo. Na konci roka 1859 škola otvorila brány. Sestry boli zodpovedné za vyučovanie po dobu 28 rokov, ale túto úlohu prevzali v roku 1887 sestry svätého Kríža v Liege. Od tej doby spoločenstvo sestier premonštrátok pokračovalo ďalej ako kontemplatívny kláštor a v roku 1920 sa osamostatnili. V roku 1945 boli vypracované Statuta Monialium Ordinis Praemonstratensians a schválené Svätou stolicou. V roku 1948 sa kláštor, do tej doby pod právomocou diecézy Liege, dostal pod jurisdikciou rádu. Medzitým sa komunita rozrástla o nové povolania. Vedľa kláštora bol postavený veľký kostol. Pre zabezpečenie zachovania komunity bolo vytvorené hospodárstvo a zeleninová záhrada a bol vysadený ovocný sad. V roku 1874 začala pracovať pekáreň na výrobu hostií. Sestry sa tiež pustili do šitia a vyšívania pre kostoly.

Od roku 1949 boli vykonané ďalšie nové rokovania s mestskou radou a v roku 1952 bolo dosiahnuté konečné rozhodnutie. Dňa 15. marca bol kláštor vyvlastnený za obojstrannej výhodnosti, bolo kúpené panstvo vo Veerle, ktoré patrilo šlachtickému rodu doe Zerezo de Tejada. Vedľa existujúceho zámku bol postavený nový kláštor. Dňa 26. júna 1955 sa komunita presunula do nového konventu. Pod vedením Provosta Verlindena bola značne rozšírená hospodárska činnosť a pekáreň a v roku 1959 bolo pridané viazanie kníh. Starali sa o kostolné prádlo mnohých farností a vyrábali liturgické rúcha. Vývoj v oboch cirkvách a vo svete , ekumenický koncil v rokoch 1962 - 1965 a následná generálna kapitula rádu v rokoch 1968 - 1970 spustili radu zmien. Liturgia bola upravená. Uvoľnili sa zásady klauzúry. Predstavená a sestry sa mohli zúčastňovať stretnutí. Mohli navštevovať štúdia a navštíviť svoje rodiny. V kláštore sa vytvorili podmienky na prijímanie hostí a skupín.

V rokoch 1969 až 1973 bola poskytnutá pomoc komunite bonlieu vo Francúzsku. Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne ďalšie povolania a kvôli zníženiu počtu sestier a jeho vplyvu na budúcnosť, komunita bola od roku 1988 intenzívne riadená komisiou Rádu. Z tohto boli vytvorené plány na zabezpečenie starostlivosti o staré sestry. Po hľadaní ako vyriešiť situáciu na trvalej báze, bola uzavretá pracovná dohoda s CM, Kresťanskou vzájomnosťou, z konfederácie turnhout, ktorá vybudovala dom odpočinku a starostlivosti vedľa budov konventu, pre oblasť Zuiderkempen. Tento dom je riadený samostatne.

Spôsob života: Dňa 22. januára 2002 boli C.R.I.S schválené Konštitúcie regulárnych kanonisiek Rádu, podľa ktorých komunita vo Veerle žije svoje povolanie a poslanie v Cirkvi a v Ráde. Svätá Eucharistia je slávená každý deň vo verejnej kaplnke, ktorúmôžu navštevovať ľudia z farnosti a ostatní chovanci domu. Liturgia hodín je recitovaná v kaplnke domu a je tiež poskytnutý dostatok času osobnej modlitbe. Časť kláštora je vyhradená pre sestry, ale je otvorená pre členov Rádu pri zvláštnych príležitostiach. Rodina, priatelia a návštevníci sú prijímaní v salónikoch pre konverzáciu a pomoc. Park je vždy prístupný. Sestry oslávili 150 rokov od svojho založenia v roku 2008.


Kláštor sestier z dvora

Kláštor sestier z ulice

Na začiatok