Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

ŠPANIELSKO - VILLORIA DE ORBIGO

K l á š t o r   Na n e b o v z a t i a  P a n n y  Má r i e

HISTÓRIA KLÁŠTORA
V roku 1243, Rodrigo Fernandez Valduerna (knieža z Astorga), pritiahnutý verným slávením premonštrátov a veľkou úctou, ktorú mali k Panne Márii, daroval svoj palác so všetkými mnohými majetkami premonštrátom. Palác sa nachádzal v obci Villoria de órbigo. To sa stalo v čase opáta de Aguilar z Campoo (Palencia) a pátri tu žili až do roku 1511. Keď odišli, prišlo sedem sestier z kláštora z Toro a začali komunitný život. Od tohto času bol kláštor používaný premonštrátskymi mníškami.

 

 

Boli obdobia, keď mal kláštor veľa povolaní a prilákal veľa dobrých a svätých sestier. Po dlhú dobu bolo v kláštore štyridsať sestier a v . storočí tu bolo viac ako šesťdesiat sestier naraz. Teraz je tu len malá komunita niekoľkých sestier a ak Boh nezasiahne, budúmusieť zrušiť kláštor, ale nevzdávajú sa nádeje.
V roku 1665 bol v tomto kláštore úmyselný požiar, pri ktorom kompletne vyhoreli stavby spolu so všetkou dokumentáciou a umeleckým románskymslohom. Sestry našli útočisko v paláci, ktorýmali v Astorga a tam žili, až kým nová rekonštrukcia budov nebola dokončená. Reštaurátorské práce začali v roku 1700 a boli dokončené so stavbou kostola v roku 1774.
V roku 1986 časť kláštora utrpela ďalší požiar.Vďak a Bohu, boli sme schopné obnoviť potrebnú (najdôležitejšiu) časť kláštora s príspevkom z Rádu, s pomocou iných rehoľných domov, dobrodincov a dobrých priateľov komunity a samozrejme so svojou prácou, ako je to potrebné pre dôstojný život.

SPOLOČNÝ žIVOT
V spoločenstve sa snažia žiť podľa evanjeliových rád a snažia sa nasledovať Regulu sv. Augustína ako to prikázal sv. norbert. Modlia sa Liturgiu hodín a každý deň majú svätú omšu. To sú hlavné činnosti dní. Spievajú časť ofícia a časť, ktorú nemôžu spievať sa modlia.

PRÁCA V KOMUNITE
Sestry sú zamestnané šitím pre továreň, čo im naozaj pomáha pokryť finančné potreby komunity.


Kláštor sestier

Na začiatok