Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

SLOVENSKÁ PROVINCIA VRBOVÉ - KLÁŠTOR PIA XI.

Materský dom slovenskej provincie je vo vrbovom, Kláštor Pia Xi. Slovenská provincia bola zriadená v roku 1939 otcom biskupom Pavlom Jantauschom, ktorý sa narodil vo Vrbovom a pripravil nový kláštor pre sestry a neskôr novú budovu základnej školy. Otec biskup, ako náš zakladateľ a dobrodinec, je pochovaný v kaplnke nášho domu. Sestry vo Vrbovom učili v školách, ale mali tiež materskú školu a po druhej svetovej vojne viedli aj dom pre siroty.
Ostatné sestry pracovali v tej dobe na mnohých miestach slovenskej republiky. Sestry pracovali v nemocniciach ako zdravotné sestry, v seminároch a vyučovali náboženstvo v školách. Tiež mali internát pre študentov. V tej dobe bolo veľa povolaní. V roku 1950 komunisti zobrali našu budovu školy, a sestry boli vyvezené z nemocníc, škôl a iných verejných miest. Niektoré z nich museli ísť do Čiech a tam pracovali na poliach a v továrňach. Všetky naše novicky (v tom čase ich bolo 30), sa museli vrátiť do svojich rodín. Počas rokov komunizmu vstupovali nové mladé sestry do našej provincie tajne. Sestry pracovali bez rehoľného rúcha na mnohých miestach a v rôznych profesiách podľa ich vzdelania. Nikto nevedel, že sú sestry. ich formácia a stretnutia s ostatnými sestrami boli vždy tajné. Po páde komunizmu boli sestrám vrátené niektoré domy. Tiež bola vrátená naša škola vo vrbovom. Keďže táto budova bola ťažko poškodená, museli sme prejsť veľkou rekonštrukciou. Teraz je tu noviciát a tiež vedenie provincie. Momentálne je vo Vrbovom 60 sestier a väčšina z nich sú už dôchodkyne.


V kuchyni

V záhrade

Tiež bol vrátený našej provincii dom v Trnave. Naše sestry teraz žijú a pracujú V 5 komunitách – v kňazskom seminári v Bratislave, na biskupstve v Nitre, v Trnave vovrbovomamisijná komunita vo Volgograde. Spôsob života v jednotlivých komunitách je trochu odlišný kvôli práci, ktorú tam naše sestry vykonávajú. Ale vo všetkých spoločenstvách naše sestry venujú osobitnú pozornosť adorácii, spoločnej liturgickejmodlitbe breviára, čítaniu Božieho slova a spoločnému životu. V našom materinci vo Vrbovom, ktorý je domom pre staré sestry a tiež formačným domom trávime viac času v adorácii, spoločnej liturgickej modlitbe - gregorián a spoločnou prácou v záhrade a v dome. tento dom je viac uzatvorený, ale máme i mnoho kontaktov s ľuďmi. Niektoré sestry našej provincie pracujú ako katechétky na základných školách, strednej škole a aj na univerzite. V našej provincii sme mali Kapitulu provincie v júni 2006. Táto kapitula otvorila cestu pre misijné pôsobenie. V septembri 2007 tri z našich sestier išli do Ruska, do Volgogradu, kde pôsobí páter Jozef Matis, SVD. Pracujú vo farskej katechéze, v spolupráci s kňazom robia letné tábory pre deti a mládež, navštevujú nemocnicu pre deti s onkologickým ochorením a starajú sa o jediný katolícky kostol vo Volgograde. ich misia pokračuje dobre, i keď teraz sú určité ťažkosti pri získavaní víz pre Rusko. V provincii sa usilujeme robiť niečo pre našu permanentnú formáciu. Okrem nášho každodenného života organizujeme pre sestry stretnutia s konkrétnou témou dôležitou pre náš život.
Každý rok v provincii je venovaný určitej téme. Napr.: rok konštitúcií, Rok spoločného života, Rok eucharistie, Rok liturgie, Rok kajúcnosti Je pripravená brožúrka s úvahami k danej téme, sestry sa v komunitách stretávajú a diskutujú o nej. Tieto stretnutia sú pre nás užitočné. Na konci cirkevného roka je Deň provincie, kedy sa sestry stretnú a zdieľajú sa.

Niektoré sestry študujú na Katolíckych univerzitách, zúčastňujú sa praktických kurzov a venujú sa štúdiu cudzích jazykov.
Vo Vrbovom bolo vybudované Duchovné centrum sv. Norberta pre rôzne duchovné aktivity pre mládež a laikov. Nedávno sme sa tešili návštevámdievčat, ktoré prišli na letný tábor, alebo na duchovnú obnovu, rovnako aj mladým manželským párom a rodinám. Naši bratia premonštráti nám pomáhajú s touto prácou.
Sestry roznášajú Eucharistiu starým alebo chorým ľudom v meste, a tiež sa venujú skupinke detí zo sociálne slabších rodín, pomáhajú im s domácimi úlohami a pri nadobúdaní základných zručností.
V okrem toho sa rozrastá naša rodina terciárov, ktorých je teraz približne 200. Zodpovedná za nich je jedna členka rady, spolu s tímom, ktorý jej pomáha.terciári sa stretávajú v skupinách každýmesiac a tiež na duchovných obnovách.Na začiatok