Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

MAĎARSKO - ZSAMBEK

POSLANIE: Eucharistia, pokánie, úcta k Nepoškvrnenej, Cirkev - tieto slová tvoria podstatu našej charizmy, ktorá je cirkevná a misijná, v službe Cirkvi a svetu skrze modlitbu a činnosť – evanjelizáciu.

STRUČNÁ HISTÓRIA: Sestry premonštrátky boli v Maďarsku už v stredoveku (bolo tamniekoľko domov: Ivančic, Somlóvásárhely, Szeged, Brasso v Maďarsku). V . storočí, v čase tureckej invázie, rád sestier zanikol. V roku 1927 bol obnovený sestrami z kláštora Zwierzyniec (Poľsko) a maďarským premonštrátom pátrom Dr. Sebastianom Ráday. V Külsővat začali pôsobiť sestry. Do roku 1950 sme mali 70 sestier v 11 domoch po celom Maďarsku. Sestry vyučovalina základných školách, viedli škôlky a boli kantorky vo farnostiach.V roku 1950 boli rehoľné rády v Maďarsku rozpustené, pretože nastal komunistický útlak, a až po politických zmenách v roku 1990 sa mohli sestry (35 sestier, ktoré to prežili) znova zhromaždiť a začať ako komunita verejne pôsobiť. Teraz je vMaďarsku 20 sestier v domoch. Svojmaterinec majú v Zsámbék (30 km západne od Budapešti). Je tam 10 sestier. Museli sa vzdať Bakonygyepes. Dve zo sestier tam zomreli a tretia sr. Emerika prešla domaterinca. Museli sa tiež vzdať Külsővat, kvôli zdravotným problémom sestry Hedvig. Aj ona je teraz v Zsámbék.

CHARIZMA: Je založená na starostlivosti o chudobných v duchu sv. Norberta, na živote lásky k Bohu a jeho ľudu, majúc pred očami Eucharistiu, pokánie, Nepoškvrnenú a Cirkev, v duchu Reguly svätého Augustína.

MODLITBY: Modlia sa ofícium otcov: Liturgiu hodín. Každé ráno majú pol hodiny meditáciu pred rannými chválami. Raz za týždeň vo štvrtok hodinovú adoráciu a hodinu po večeri sa modlia - za bratov, za Rád, za dobrodincov, za zvláštnu ochranu pre deti, za ženy v požehnanom stave a za ľudí v núdzi.

FORMÁCIA: Postulát v Kongregáci i trvá šesť mesiacov, noviciát 2 roky, 3 krát obnovujú jednoduché sľuby na obdobie 1 roka, plus ďalšie 3 roky a potom sú slávnostné sľuby.

PROSTREDIE: Centrom ich práce obnovy a rekonštrukcie je v Zsámbék a jeho okolí. Ako priamy dôsledok 45 rokov komunistickej vlády ľudia v tejto krajine utrpeli fyzické, duševné aj duchovné straty. Keď sestry začali svoju prácu v tejto oblasti, po zmene vlády v roku 1990, našli situáciu úplne ubiedenú a apatickú - nebolo zamestnanie, málo kvalifikovaných pracovníkov, rodinný život bol rozpadnutý, mladí ľudia nemali žiadny vzor alebo pracovnú morálku a sebahodnotenie vo všetkých vekových skupinách bolo negatívne a beznádejné. Rodiny a deti: Krok za krokomsa rozvíjalimožnosti. Sestry začali s praktickou pomocou a poradenstvom pre rodiny a rozbehli denné centrum pre deti od 5 do 15 rokov, kde zabezpečujú stravu, oblečenie, individuálnu starostlivosť a poukazujú na hodnoty, ktoré predtým nepoznali. V tomto roku navštevuje centrum 75 detí.

MLÁDEž: Pretože neboli k dispozícii žiadne možnosti pre ďalšie vzdelávanie do okruhu 30 km, sestry otvorili v roku 1996 remeselnú školu premladých ľudí od 15 rokov nahor. Získavajú zručnosť v práci na každej úrovni a je tam stredná škola pre schopnejších študentov, ktorá vrcholí v Národnom ocenení pre najnadanejších študentov. Medzi remeselné kurzy patrí varenie, ručné práce, vyšívanie, šitie a prax v tesárstve, kovovýroba, zámočníctvo a stavebné zručnosti. V tomto roku majú 500 študentov vo veku od 15 - 23. Je životne dôležitá náprava vplyvu ideológie, ktorá zlyhala, ale predsa len poskytovala určité zabezpečenie, na ktoromsa bohužiaľ predchádzajúca generácia stala závislá. Sestry kladú dôraz na osobný rozvoj, uvedomovanie si hodnôt a zodpovednosť za spoločenstvo v Kristovi.

ĎALŠIE PROJEKTY: Z týchto základných prvkov vyrástli ďalšie projekty. A) poskytnutie kurzov pre dospelých, pre rodičov a starších členov miestnej komunity. B) Pracovné vzdelávanie pre nezamestnaných a nekvalifikovaných, ktoré je rozbehnuté v spolupráci s vládou.

HLAVNÝ ZÁUJEM: Tradične je Maďarsko katolícka krajina. Ale v roku 1993 sa ukázalo, že viac ľudí bolo ateistov alebo agnostikov než katolíkov. Sestry vo všetkých svojich projektoch pracujú na kresťanskom rozvoji. Vďaka Božej milosti a evanjelizačnému programu sú dnes krst, sv. omša a sviatosti centrom v živote rastúceho počtu veriacich ľudí.


Slávnosť Božieho Tela

Posviacka novej školy opátom Martinom zo Schlägl v r. 2003

Web: premontreinoverek.hu      Photo Gallery

 

Na začiatok