Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

NORBETINUM A SZENT HEGYEN

A Cseh-Morva Rendtartomány két közösségből áll: a nővérek nagy többsége az Olomouc közelében lévő Svaty Kopeceken él és működik, míg a másik közösség Humpolecben található. 1950-ig a nővérek plébániákon dolgoztak, betegeket és árvákat gondoztak, valamint egy zarándokházat vezettek. 1950-ben el kellett hagyniuk kolostoraikat, s a kommunizmus ideje alatt az országban szétszórva dolgoztak. Mindenféle munkát elfogadtak, beleértve a gyári és kórházi munkát valamint az idősotthonokban végzett feladatokat is. Az 1989-es bársonyos forradalom után egykori épületeiket a nővérek kirabolt és lepusztult állapotban kapták vissza, s lépésről lépésre próbálták meg rendbehozni azokat.

AZ ÚJRAKEZDÉS

2000-ben, a nagy jubileum évében az isteni Gondviselés megengedte a nővéreknek, hogy Radvanovból, ahol addig éltek, az Olomouchoz közeli Szent Hegyre költözzenek. A három kis épület felújítása után került sor a rendi élet újraindítására, az Eucharisztia imádásával és az idős nővérekről való gondoskodással. Telkünkön három különböző méretű ház áll, amelyeket folyosó köt össze. Lépésről-lépésre alakítottuk át a házak emeleteit. 2004 januárjában új konyhát és mosókonyhát helyeztünk üzembe. Ezek a szolgáltatások elérhetők a Szent Hegyen élő emberek és premontrei testvérek számára is. 2005 januárjában Szt. Norbert ház néven egy idősotthont is nyitottunk világiak számára. Az anyaház rekonstrukciója 2008 májusában fejeződött be, ezáltal vendégházunkban el tudjuk szállásolni a Palacky Egyetem hallgatóit is. A kolostorépület mellett áll Szűz Mária bazilikája. Itt a szolgálatot a strahovi kanónia négy tagja látja el. Sokféle módon működünk velük együtt.KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNK ÉS APOSTOLI MUNKÁNK

Kápolnánkat Szent Norbert tiszteletére szenteltük, s ez közösségünk központja. Különösen is nagy hangsúlyt helyezünk a szentségimádásra, a közösen végzett liturgiára, a Szentírás olvasására és a közösségi életre. Bár anyaházunk inkább szemlélődő életet folytat, mégis sok emberrel vagyunk kapcsolatban.
Közösségünk tagjai rendszeres kikapcsolódást találnak a kertben, ahol zöldségeket termesztünk a konyha számára és virágokat a templomba. Meditációs kertünk különösen is kedvelt nővéreink és vendégeink körében.
Három nővérünk a közösségen kívül dolgozik. Rafaela nővér az érseki titkárságon dolgozik, s egyidejűleg ő a bazilika karvezetője is. Siarda nővér a Palacky Egyetem Teológiai Karán tanít Olomoucban. Nagyon sokat segít a fiataloknak, rengeteg időt tölt velük. Norberta nővér pedig Velky Tynecben plébános bátyjának házvezetőnője.

HUMPOLECI KÖZÖSSÉGÜNK

A nővérek humpoleci közössége 1936 és 1950 között állt fent, amikor is a kommunista hatalom betiltotta működésüket. 1994-ben öt nővérünk nyitott itt egy gondozási központot Boldog Bronislawa pártfogása alatt. Négy fiatal nővérünk dolgozik itt. A konvent és a gondozási központ két különböző épületben található, ám egy folyosó köti őket össze. A nővérek ezen felül még a plébánián is dolgoznak.

A HARMADREND

Szívesen fogadjuk azokat az embereket is, akik velünk együtt szeretnék megélni a premontrei lelkiséget. Ők mindannyian saját egyházközségeikben dolgoznak, mi pedig rendszeresen találkozunk velük lelkigyakorlatok, valamint egyéb lelki és kulturális programok keretében.Web: www.premonstratky.cz

Oldal elejére