| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

PREMONŠTRÁTSKY (NORBERTÍNSKY) KANONÍCI VO SVETE

Sme Regulárny Kanoníci z Premontré, známi tiež ako Premonštráti, Norbertíni alebo Bieli kanonici (vo Veľkej Británii). Sme spoločenstvo rímsko-katolíckych kňazov, bratov a sestier. Náš Rád bol založený sv. Norbertom na začiatku 12.storočia, v začiatkoch veľkého reformného hnutia v stredoveku v západnej Európe.

Historicky, ako jeden z piatich základných rádov, náš rád veľkou mierou prispel do kultúry západne civilizácie.
Bol to reformný, pokoj prinášajúci a civilizačný vplyv sv. Norberta, spojený s horlivosťou ktorá inšpirovala, čo prinieslo založenie takmer 400 rádových domov v celom stredovekom svete, od Palestíny na východe k severu (niektorí hovoria aj o Vinland) na západe, od Latvia na severe po Sicíliu na juhu.

Na každom mieste, pokoj, kresťanské čnosti, vyučovanie a iné atribúty teraz považované za "pôvodné" boli zasiate a podporované. Výsledkom je neskorší stredovek, renesancia a nakoniec moderná západná civilizácia

Táto webová stránka chce byť určená ako prejav úcty k tomuto úsiliu viac ako 875 rokov nášho rehoľného rádu - Premonštrátov.
Vedieme spoločný život v priorátoch a opátstvach nasledujúc Regulu sv. Augustína a pritom sme plno nasadení v aktivitách mimo našich domov. V súčasnosti je nás okolo 1000 členov z ktorých približne 800 sú kňazi, bratia, diakoni a novici a sestier je približne 200.
Nateraz pôsobíme v týchto krajinách: Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Anglicko, Írsko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Česká a Slovenská republika, Poľsko, Rumunsko, USA, Kanada, Južná Afrika, Kongo, Brazília, Chile, Peru, India a Austrália.

Prevzaté:
Saint Norbert Abbey
1016 N. Broadway              
De Pere, Wisconsin  54115
USA
Click to Visit Their Website


Panoráma - Colege Svätého Norberta v De Pere, Wisconsin USA

Na začiatok