Veerle Doksany Svaty Kopecek Vrbove Bonlieu - France Aulendorf - Germany Mariengaard - Netherlands Trnava - Czeh-Moravian and Slovakian Provinces Zsambek - Hungary OOsterhout - Netherlands Imbrabowice - Polland Zwierzyniecz Cracow - Polland Toro - Spain Villoria de Orbigo - Spain Tehachapi - USA Sankt Gallen - Switzerland

| ENGLISH | DEUTSCH| ESPAÑOL | SLOVENSKI | MAGYAR

USA - TEHACHAPI

BETLEHEMSKÝ PRIORÁT SV. JOZEFA

Norbertínska asociácia je prvým základom budúcich norbertínskych kanonisiek v spojených štátoch. boli založené a sú spojené s opátstvom svätéhoMichala v orange County v Kalifornii. v čase ich kanonického vzniku, päť "zakladajúcich" sestier žilo spoločným životom v mestskom dome v blízkosti opátstva, čo umožňovalo sestrám denne pomáhať pri svätej omši a liturgii hodín, a tiež zúčastňovať sa rôznych prednášok ponúkaných spolubratmi v opátstve. V júni roku 1998, po obdržaní premonštrátskeho habitu a rehoľných mien, a po tom ako matka Maria augustina bola menovaná za predstavenú, prvých päť sestier asociácie začalo kanonický rok noviciátnej formácie v klauzúrnej komunite dominikánskych mníšok v Buffalo, New york , s podporou "otca opáta", otca opáta eugena Hayes.


Komunita – júl 2008

Po ukončení tohto kanonického roku noviciátu sa sestry vrátili do opátstva na konci júla roku 1999. Matka Mary Augustina zložila svoje prvé sľuby 6. augusta a nasledujúci mesiac Otec Opát poslal sestry do Európy, aby pokračovali vo svojej formácii. Od septembra do začiatku novembra, sestry navštívili sedem komunít premonštrátskych sestier, mnoho ďalších premonštrátskych opátstiev a ženských komunít a sídlo generalátu v Ríme. V lete roku 1999 sa sestry dozvedeli o 476 akroch pozemku, nachádzajúceho sa v horách neďaleko Tehachapi, Kalifornia, asi 200 kilometrov od opátstva. Na začiatku novembra 1999 päť sestier kúpilo a presťahovalo sa do prázdneho bývalého kláštora sestier, ktoré učili vo farnosti v Santa Ana, Kalifornia, a začali prvýkrát prijímať nové postulantky. Konvent imposkytol dočasný priestor pre život, zatiaľ čo hlavný ranč v tehachapi sa renovoval na súčasný konvent a kaplnku. Na konci mája 2000, sestry už v počte sedem, sa sťahovali do Tehachapi. Do konca roka 2000 sa komunita rozrástla na desať sestier, a od tej doby sa rozšírila na dvadsať sestier z celého sveta do jari 2009 s 13 profeskami, 4 novickami, 1 donátkou, 1 postulantkou, a 1 donátkou kandidátkou. Súčasný kláštor a kaplnka sa skladá z renovovaného farmárskeho domu ako je spomenuté vyššie, troch modulárnych prívesov a niekoľkých skladovacích priestorov.

Hlavným cieľom komunity je byť uznaná Rádom a Cirkvou ako samostatný dom norbertínskych kanonisiek. Hoci súčasná ubytovacia situácia je vzdialená kláštornému ideálu, napriek tomu sa snažili urobiť čo najviac pre život podľa charizmy a ducha svätého zakladateľa sv. Norberta. Nasledujú Regulu svätého Augustína a Konštitúcie regulárnych kanonisiek z Prémontré, zachovávajúc tri evanjeliové rady a požiadavky na stabilitu v kláštore a neustálu konverziu. Uznávajúc, že srdcom ich poslania je slávnostné a úctivé slávenie obety sv. omše a siedmych kanonických hodín ofícia spoločne v chóre, dávajú čestnémiesto hudbe a jazyku Cirkvi - Gregoriánskemu chorálu a latinčine. Liturgická modlitba je podporovaná denným venovaním sa súkromnej modlitbe, najmä adorácii Najsvätejšej sviatosti, Lectio divina, a usilovným životom pokánia a obety. Zvlášť prijímajú a začleňujú do svojho života také praktiky, o ktorých dúfajú, že odrážajú ich hlbokú úctu k apoštolskému životu a piatim charakteristickým znakom norbertínskej charizmy, ako je napríklad kapitula vín, oddanosť Panne Márii a svätým dušiam, atď. Nasledujúc zakladateľa, ktorého pápeži nazývali "verný syn", radostne sa pridŕžajú učenia svätej matky Cirkvi, magistéria a milovaného Svätého Otca, pápeža Benedikta XVI. Okrem toho sa zaviazali k neustálej formácii, ktorú im veľkoryso uľahčujú ich spolubratia z Orange a niekedy aj z iných komunít.

V súlade s premonštrátskou charizmou pohostinnosti, vítajú všetkých, ktorí chcú pomôcť pri svätej omši a božskom ofíciu, a tiež majú Bethany - Dom pre hostí, pre tých, ktorí by tu chceli stráviť noc alebo skúsiť ich spôsob života po dlhšiu dobu. Priestory mimo kláštora sú k dispozícii hosťom v Bethany na prechádzky a výlety. Návštevníci prichádzajú z celých Spojených štátov a od inakiaľ. Príležitostne tiež hosťujú stretnutia "Otázka a odpoveď" pre rôzne skupinymladých ľudí, takže sa môžu dozvedieť o ich norbertínskom spôsobe života.

Ako je premonštrátskou tradíciou byť sebestačné a mať manuálnu prácu, od svojho vzniku vyskúšali rôzne činnosti na zabezpečenie si príjmu. Na tento účel prevádzkujúmalý obchodík so suvenírmi, v ktorom predávajú špeciálne potraviny a lekárenské predmety, písacie potreby, kňazské rúcha, ružence, krstné háčkované košieľky - všetko ručne vyrobené sestrami, rovnako ako aj náboženské knihy a ďalšie predmety. Chcú pokračovať vo svojom úsilí v poľnohospodárstve, chove kurčiat (vajcia sa buď predávajú, alebo používajú pre sestry a ich hostí), spolu s kravami a kozami. Pomocou nového skleníku (2009), chcú vykompenzovať dlhé horské zimy, keď si budú pestovať vlastné ovocie a zeleninu, a to jednak pre ich potrebu a tiež pre výborné predávané džemy. Aby pomohli včelám, začali okolo svojho majetku pestovať levanduľu. Med je veľmi populárnou položkou v ich obchode so suvenírmi. Mliečna kuchyňa, ktorá sa javí ako významný priemysel, sa pripravuje na rozšírenie a štátne schválenie, aby sa mohli začať predávať ich syry (už vyrobili takmer dvadsať chutných odrôd), ktoré vyrábajú z kravského a kozieho mlieka. Vzhľadom k veľmi obmedzenému času a priestoru, bolo ich úsilie nevyhnutne obmedzené, ale s Božou milosťou dúfajú, že každý aspekt ich spoločenstva dosiahne svoju zrelosť v príhodný čas.

Na začiatok